Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tập huấn triển khai Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em” tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tập huấn triển khai Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em” tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Ngày 21/7/2020, tại huyện Tháp Mười, Sở LĐ – TB&XH cùng Phòng LĐ – TB&XH huyện tổ chức Tập huấn triển khai Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em” tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Tại buổi tập huấn, gần 100 người thuộc Ban Điều hành BVTE cấp huyện, xã, cộng tác viên ấp ở các xã được triển khai dự án nghe giới thiệu về kế hoạch Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em” tỉnh Đồng Tháp năm 2020 – 2021; thực trạng trẻ em trên địa bàn triển khai dự án; Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em; Luật Trẻ em; cơ cấu tổ chức hoạt động của Ban Điều hành, BVTE cấp huyện, xã và vai trò, nhiệm vụ của các thành viên, cộng tác viên; hướng dẫn biểu mẫu báo cáo của Hệ thống BVTE.

Được biết, Dự án năm nay được triển khai tại 08 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Tháp Mười và TP.Sa Đéc. Trong đó, Tháp Mười có 03 xã là Mỹ Quí, Đốc Binh Kiều, Thanh Mỹ và thị trấn Mỹ An được chọn triển khai Dự án./.

Như Ý - Lê Tính