Xuất bản thông tin

null Tháp Mười sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 21/7/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2020.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, công tác xây dựng Đảng của huyện Tháp Mười có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên có tư tưởng ổn định, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện, đảm bảo tính công khai, dân chủ. Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Chi bộ, đảng bộ cơ sở đảm bảo yêu cầu, nội dung quy định. Các cấp ủy, tổ chức Đảng được củng cố, kiện toàn thông qua Đại hội Đảng cấp cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện được thực hiện nghiêm túc và đúng quy trình.

Trong những tháng cuối năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười tập trung Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 10. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền huyện NTM, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Tăng cường công tác quản lý đảng viên. Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các  tổ chức chính trị xã hội.

Dịp này có 5 tập thể và cá nhân được Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” năm 2019, Cơ sổ đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” và  đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền giai đoạn (2015 – 2019./.  

Nguyễn Thu - Vũ Chiến