Xuất bản thông tin

null Họp Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đông lần thứ 14 (kỳ họp bất thường)

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đông lần thứ 14 (kỳ họp bất thường)

Chiều ngày 22/7/2020, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đông tổ chức kỳ họp lần thứ 14 (kỳ họp bất thường), có 23 Đại biểu cùng tham dự.

Hội nghị thông qua chương trình giới thiệu Bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND đối với ông Huỳnh Tấn Khanh hiện tại đang giữ chức vụ Công chức Văn phòng – Thống kê xã.

Qua kết quả bỏ phiếu kín, 23/23 Đại biểu thống nhất đồng ý ông Huỳnh Tấn Khanh ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Công chức Văn phòng – Thống kê xã giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông. Cuộc họp đã thông qua và biểu quyết Nghị quyết bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND xã trình cấp trên ra Quyết định chuẩn y theo quy định./.

NGỌC NHU (MĐ)