Xuất bản thông tin

null Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học gắn liên kết tiêu thụ Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học gắn liên kết tiêu thụ Đồng Tháp

Sáng ngày 22/7/2020 tại nhà ông Nguyễn Văn Gan, Ấp 1, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị triển khai mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học gắn liên kết tiêu thụ, Doanh nghiệp liên kết tiêu thụ Cơ sở An Thịnh và 20 Hội viên Nông dân nuôi gà thịt trên địa bàn xã tham gia.

Hội nghị giới thiệu tổng quát về mô hình (quy trình sản xuất, yêu cầu về các hộ tham gia mô hình, định mức hỗ trợ…). Về việc liên kết cung cấp con giống, thức ăn, thu mua gà thịt do Cơ sở An Thịnh thực hiện. Hội viên tham gia mô hình đã thảo luận về chính sách liên kết của công ty, quy trình thực hiện…

Qua thảo luận đa số Hội viên Nông dân thống nhất tham gia mô hình, với cách làm hay, có sự liên kết tiêu thụ tham gia của Doanh nghiệp, Hội viên cũng yên tâm hơn trong quá trình đầu tư sản xuất. Đây là mô hình sản xuất mới tại xã Mỹ Đông phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay, góp phần phát triển kinh tế bền vững cho người Nông dân./.

NGỌC NHU (MỸ ĐÔNG)