Xuất bản thông tin

null Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn đến thăm hỏi 8 hộ nghèo trên địa bàn thị trấn

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn đến thăm hỏi 8 hộ nghèo trên địa bàn thị trấn

Ngày 22/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn đã đến thăm hỏi 8 hộ nghèo trên địa bàn thị trấn và trao phần tiền hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần để các hộ ổn định cuộc sống.

Các hộ gia đình không khỏi xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, đặc biệt là trong tình hình kinh tế gia đình chịu tác động tiêu cực do ảnh hưởng của dịch Covid-19./.

Trần Hải