Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 tại Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 tại Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

Thực hiện Kế hoạch 1447/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. Ngày 29/7/2020 Tổ Kiểm tra do ông Phạm Minh Tài, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện – Tổ trưởng cùng đại diện các đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Công an huyện Tháp Mười đến kiểm tra công tác xử lý VPHC tại Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của đơn vị được kiểm tra, Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra các Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND và Trưởng Công an thị trấn; kiểm tra các Hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

Qua buổi kiểm tra, Tổ ghi nhận những mặt được như: Hồ sơ lưu trữ đầy đủ, việc lập hồ sơ đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời gian; xác định đúng hành vi vi phạm của từng lĩnh vực, không có Quyết định bị khiếu nại, khởi kiện. Tổ kiểm tra yêu cầu Công chức phụ trách công tác tham mưu XLVPHC thường xuyên cập nhật và nghiên cứu văn bản để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý đảm bảo theo quy định; có kế hoạch tổ chức thực hiện dức điểm các Quyết định còn tồn đọng trong thời gian tới./.

Minh Thuận