Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Phú Điền

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Phú Điền

Ngày 30/7/2020, Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền sau kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi xem video clip báo cáo kết quả Kỳ họp HĐND tỉnh và huyện, bà con cử tri thống nhất cao với những kết quả HĐND các cấp đã trình bày. Cử tri kiến nghị đến đại biểu vấn đề về chính sách đối với người có công; hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho nông sản; tình trạng vứt xác động vật xuống kênh, mương; chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường; khám chữa bệnh BHYT; tăng khung hình phạt đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy…

Tại buổi tiếp xúc, những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền được Đại biểu HĐND các cấp giải trình cụ thể. Đối với những ý kiến khác, Đoàn đại biểu tiếp thu, gửi các cấp có thẩm quyền giải quyết./.

Bt: Như Ý, Hình: Hoàng Kha