Xuất bản thông tin

null Công bố Quyết định sáp nhập Ban QLTT&HTĐT vào BQLDA&PTQĐ huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Công bố Quyết định sáp nhập Ban QLTT&HTĐT vào BQLDA&PTQĐ huyện

Ngày 31/7/2020, UBND huyện Tháp Mười tổ chức lễ Công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập Ban QLTT&HTĐT (Ban Quản lý trật tự và Hạ tầng đô thị) vào BQLDA&PTQĐ (Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất) huyện.

Theo đó, Quyết định sáp nhập Ban QLTT&HTĐT vào BQLDA&PTQĐ huyện kể từ ngày 01/8/2020 với tên gọi là BQLDA&PTQĐ huyện Tháp Mười. Sau khi sáp nhập, BQLDA&PTQĐ huyện là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định. Ông Nguyễn Thanh Thái Hậu, Giám đốc BQLDA&PTQĐ trước khi sáp nhập tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tâm đề nghị đơn vị xây dựng lại quy chế, vị trí việc làm phù hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, đoàn kết nội bộ, hoạt động hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Thái Hậu, Giám đốc BQLDA&PTQĐ huyện tiếp thu ý kiến của lãnh đạo UBND huyện đồng thời khẳng định sẽ đoàn kết nội bộ, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Bt: Như Ý, Hình: Hoàng Kha