Xuất bản thông tin

null Tháp Mười thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong huyện Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt Chính trị, tư tưởng và tổ chức, chất lượng hoạt động, điều hành của các cấp ủy, tổ chức Đảng cũng như nhận thức chính trị và tư tưởng của cán bộ đảng viên được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng luôn được các chi, đảng bộ quan tâm thực hiện là chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Nội dung và phương pháp triển khai luôn bám sát hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tiễn ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị và người đứng đầu của cơ quan đơn vị, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Trong tổ chức thực hiện, lãnh đạo, điều hành các cấp ủy Đảng đều bám vào quy chế làm việc, chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt các Chi, Đảng bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ. Về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười- Huỳnh Ngọc Diệp cho biết:

“Trong thời gian qua chi bộ thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, hướng dẫn của Đảng cấp trên. Nội dung sinh hoạt tương đối phong phú theo đúng hướng dẫn bám sát tình hình thực tế của đơn vị gắn đổi mới nội dung chất lượng sinh hoạt với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo không khí cởi mở, trân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư nguyện vọng của mình. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt Đảng thông qua việc phân công nhiệm vụ, đề cao tính bồi dưỡng giáo dục trong sinh hoạt chi bộ, giúp các cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức tự giác chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nâng cao uy tín sức chiến đấu của Đảng”

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, Các cấp ủy, tổ chức Đảng cũng rất quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, từ đó tập trung củng cố, kiện toàn kịp thời nhân sự, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng cũng được các cấp ủy chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng. Thông qua các hoạt động của Đoàn thể, phong trào thi đua của đơn vị, địa phương các Tổ chức chính trị- xã hội sẽ lựa chọn ra những quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Bí thư Đảng ủy xã Đốc Binh Kiều, Nguyễn Văn Hiệp cho biết :

“Trước tiên chúng ta xác định công tác phát triển Đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nên trong những năm qua, ngay từ đầu năm Đảng bộ xây dựng kế hoạch phát triển Đảng của mình và đồng thời chỉ đạo cho các chi bộ trực thuộc tạo nguồn phát triển Đảng phù hợp với điều kiện lực lượng đơn vị, nhất là các chi bộ trường học, các các tổ chức chính trị xã hội lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho các Chi bộ xem xét”

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng được thực hiện nghiêm túc, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của cấp trên. Về công tác dân vận của Đảng, chú trọng đổi nới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần dân, sát dân. Quan tâm công tác nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi Đoàn, chi hội khóm ấp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh./.

BT: Nguyễn Thu