Xuất bản thông tin

null Tháp Mười trao Quyết định cán bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười trao Quyết định cán bộ

Sáng ngày 03/8/2020, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười -  Nguyễn Văn Vũ Minh trao Quyết định của Ban Thường Vụ Huyện ủy về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Lương Văn Ngoan, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa về công tác tại BanTuyên giáo Huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Bí thư Huyện ủy Tháp Mười mong muốn sau khi được giao nhiệm vụ mới, đồng chí Lương Văn Ngoan tiếp tục phát huy năng lực, thay đổi tư duy, nghiên cứu, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt công tác tuyên giáo của huyện. Làm tốt công tác quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy quan tâm, giúp đỡ đồng chí Ngoan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Lương Văn Ngoan hứa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ cùng tập thể Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

BT: NGUYỄN THU, HÌNH: LÊ TÍNH