Xuất bản thông tin

null Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tháp Mười lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tháp Mười lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, đề ra nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 - 2025, ngày 05/8/2020, UBND huyện Tháp Mười tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước huyện lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn với hơn 200 đại biểu.

Trong 05 năm qua, Tháp Mười đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, VH – XH. Huyện đang thực hiện có hiệu quả 05 ngành hàng Tái cơ cấu, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng, tăng gấp 1,48 lần so với năm 2015. Hàng năm giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động, số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đến nay là 676 lao động. Đến cuối năm 2019, huyện còn 2,45% hộ nghèo, giảm 0,82% so với năm 2018. Đã huy động nguồn lực trên 13.400 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 1.000 tỷ đồng; 214ha đất…xây mới cầu, đường nông thôn, thắp sáng đường quê...góp phần đưa huyện Tháp Mười hoàn thành huyện nông thôn mới sớm hơn 01 năm so với kế hoạch. Phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được tập trung chú trọng...Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tiếp theo là tiếp tục duy trì nâng chất các tiêu chí NTM; Thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo vệ môi trường, kêu gọi đầu tư, phát triển nông nghiệp bền vững... Đại hội thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI gồm 15 đại biểu.

Dịp này, 01 cá nhân và 02 tập thể được nhận Huân chương Lao động Hạng 3 và Cờ Thi đua của Chính phủ. Bên cạnh đó, những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước cũng được biểu dương, khen thưởng./.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính