Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tiếp tục hỗ trợ các cơ sở phát triển các sản phẩm OCOP

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tiếp tục hỗ trợ các cơ sở phát triển các sản phẩm OCOP

Sau hơn 01 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), toàn tỉnh Đồng Tháp đã có 70 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2019, trong đó có 23 sản phẩm đạt 04 sao và 47 sản phẩm đạt 03 sao. Tại Tháp Mười có 06 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt từ 3 sao trở lên trong năm 2019. Năm 2020, huyện tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn nâng sao cho các sản phẩm đạt sao năm 2019 và phát triển các sản phẩm tiềm năng.

Để phát huy hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình OCOP cho các cơ sở sản xuất, Tổ hợp tác, Hợp tác xã có sản phẩm tiềm năng để các cơ sở đăng ký tham gia, tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách OCOP cấp xã về các tiêu chí đánh giá sản phẩm, cũng như hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể tham gia đánh giá sản phẩm. Huyện cũng làm tốt công tác phối hợp với các Sở, ngành  tỉnh đến khảo sát thực tế và làm việc với các cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm đạt sao OCOP cấp tỉnh năm 2019 và sản phẩm dự kiến tham gia dự thi phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 để nắm lại tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở, kiểm tra thực trạng điều kiện, quy trình sản xuất sản phẩm OCOP tại cơ sở sản xuất kinh doanh, các điều kiện đảm bảo, chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tình hình chuẩn bị hồ sơ tham gia dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc mà các cơ sở đang gặp phải để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.  Về vấn đề này, Ông Ngô Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Đồng Tháp cho biết:

“Hiện nay các chính sách hỗ trợ OCOP Trung ương đã có nhưng hầu hết lồng ghép từ các chương trình, nội dung khác cho nên việc các cơ sở tiếp cận cũng có những khó khăn, vướng mắc. Qua đợt đi khảo sát này chúng tôi sẽ nắm lại những khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất của các cơ sở đạt tiêu chí OCOP, chúng tôi sẽ có nghiên cứu, đề xuất với tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ đặc thù cho sản phẩm OCOP. Song song việc hỗ trợ những sản phẩm OCOP đã đạt chuẩn thì chúng tôi cũng thăm những cơ sở chuẩn bị thi sản phẩm OCOP năm 2020, để tìm hiểu quá trình lập hồ sơ để dự thi có những khó khăn, vướng mắc gì thì các Sở, ngành tỉnh ở trong đoàn sẽ tư vấn, hướng dẫn giúp cho cơ sở hoàn thiện hồ sơ”

Hiện tại huyện Tháp Mười đã xây dựng Kế hoạch nâng sao cho các sản phẩm OCOP đã được công nhận năm 2019 gồm: Trà hoa sen của Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Khánh Thu từ 4 sao lên 5 sao và từ 3 sao lên 4 sao đối với sản phẩm: Trà lá sen Hà Diệp Liên của Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Khánh Thu và Rượu Hồng sen tửu đặc biệt của Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Đồng Tháp Mười. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục rà soát, hỗ trợ hoàn chỉnh thủ tục tham gia đánh giá, xếp hạng cho 11 sản phẩm mới thuộc 07 chủ thể có nhu cầu đăng ký tham gia gồm: Sữa sen, sữa bột sen, bột hạt sen của Cơ sở Diễm Thúy 2; Sữa sen của Cơ sở Sen Hồng; Khô cá lóc, khô cá trê vàng, khô cá sặc rằn của Cơ sở Hùng Hồng; Khô cá sặc rằn của Cơ sở Dân Mập; Trứng vịt sạch của THT chăn nuôi vịt Tháp Mười; Muối ớt ngào Ngọc Phú của Cơ sở muối ớt ngào Ngọc Phú và Ếch chà bông Cở sở Bảy Nữa. Trong số các cơ sở này còn một số cơ sở gặp khó khăn do sản xuất nhỏ lẽ, cơ sở vật chất thô sơ, máy móc chưa đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất nên mong muốn được Chương trình hỗ trợ vốn để Cơ sở đầu tư trang thiết bị, đổi mới quy trình sản xuất theo hướng sản suất sạch và an toàn, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Văn Giàu, chủ Cơ sở sản xuất Sữa hạt sen- Sữa bắp Sen Hồng tại thị trấn Mỹ An nói:

 “Cơ sở đang sản xuất cũng nhỏ l, hướng đến đăng ký OCOP năm 2020 để sản phẩm mình được chất lượng hơn, mình sẽ đi xa. Đổi mới lại hoàn toàn, thay thiết bị mới để sữa chất lượng hơn, quy trình có vùng nguyên liệu tại nhà luôn, mình trồng theo hữu cơ, hiện giờ cũng được 150 công sen, thị trường giờ cũng mở rộng thêm Sài gòn, Bình Dương, Vũng Tàu. Hiện giờ quy mô mùa mưa 1.000 chai, nắng 2.000 chai/ ngày, cần hỗ trợ vốn để mở rộng cơ sở lên”

 Để khuyến khích những cơ sở nhỏ nâng cao chất lượng sản phẩm để có thể mở rộng thị trường, đáp ứng các tiêu chí của Sản phẩm OCOP, huyện Tháp Mười và các ngành Tỉnh đang xem xét để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, giúp các cơ sở sớm đạt được các tiêu chí của sản phẩm OCOP. Về vấn đề này, Ông Ngô Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm:

 “ Ở Tháp Mười cũng có những cơ sở sản xuất quy mô tương đối lớn, quy trình hoàn thiện nhưng cũng có những cơ sở đang chuẩn bị thi OCOP thì quy trình sản xuất và cơ sở hạ tầng cũng tương đối đơn giản. Thì đây là quá trình phát triển sản phẩm OCOP, người ta khuyến khích phát triển những cơ sở nhỏ nâng cao chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất để làm sao cho chất lượng ngày càng hoàn thiện hơn và thị trưởng được mở rộng. Mục tiêu chính của OCOP là hỗ trợ những cơ sở vừa và nhỏ, vậy thì những cơ sở này chính là đối tượng mà Chương trình OCOP đang hướng tới để hỗ trợ”.

Bt: Nguyễn Thu