Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội LHPN huyện truyền thông chuyên đề “5 không 3 sạch”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội LHPN huyện truyền thông chuyên đề “5 không 3 sạch”

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, ngày 11/8/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội LHPN huyện tổ chức truyền thông chuyên đề “5 không 3 sạch” cho cán bộ chi, tổ, hội phụ nữ các xã Mỹ An, Tân Kiều, Đốc Binh Kiều và thị trấn Mỹ An.

Tại đây, chị em được truyền đạt và tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch với các tiêu chí về 5 không là: Gia đình không đói nghèo; không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Ba sạch gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ngoài ra, các chị em còn được hướng dẫn chi tiết về cách thức thực hiện kế hoạch xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới; theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động tại cơ sở, góp phần duy trì và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.

Buổi truyền thông nhằm phát huy vai trò của các cấp hội trong việc vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Trước đó, Hội LHPN huyện đã tổ chức truyền thông tại Thanh Mỹ và Láng Biển./.

BT: Như Ý