Xuất bản thông tin

null Huyện Tháp Mười họp thường kỳ UBND tháng 7 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tháp Mười họp thường kỳ UBND tháng 7 năm 2020

Tập trung lãnh đạo sản xuất vụ lúa Thu Đông, chủ động phòng chống dịch bệnh. Tổ chức lễ đón nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới gắn với chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tư vấn giới thiệu việc làm, vận động lao động tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới 2020 – 2021. Tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy, khắc phục những hạn chế trong cải cách hành chính là những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 vừa được Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Trần Thị Quý chỉ đạo các ngành tập trung thực hiện tại cuộc họp thường kỳ tháng 7 năm 2020 vào ngày 11/8/2020.

Trong tháng 7, huyện đã xuống giống vụ Thu Đông được trên 35.000ha, hoàn thành hồ sơ đề nghị Trung ương xét công nhận huyện nông thôn mới. Hoạt động thương mại - dịch vụ tăng, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 797,3 tỷ đồng, đạt 56,8% so với kế hoạch năm. Công tác phòng chống dịch bệnh cũng được các ngành quan tâm thực hiện, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, Tay chân miệng giảm 126 ca so với cùng kỳ năm trước. Tình hình anh ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tại cuộc họp, các ngành đã tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Các mô hình sản xuất, chăn nuôi trong lĩnh vực nông nghiệp. Công tác phòng chống tội phạm trộm cắp, ma túy, thực hiện cải cách hành chính. Quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn huyện./.

BT: NGUYỄN THU- LÊ TÍNH