Xuất bản thông tin

null Huyện Tháp Mười tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho 117 giáo viên

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tháp Mười tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho 117 giáo viên

Ngày 12/8/2020, tại Trường THCS thị trấn Mỹ An, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp huyện Tháp Mười tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm 2020.

Kỳ thi năm nay có 117 thí sinh dự thi, trong đó có 84 thí sinh thi từ hạng III lên hạng II và 33 thí sinh thi từ hạng IV lên hạng III. Mỗi thí sinh thi 4 nội dung gồm các môn: Kiến thức chung, Chuyên môn – Nghiệp vụ, Ngoại ngữ và Tin học. Để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bênh Covid – 19, mỗi thí sinh đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi, đồng thời. mỗi phòng thi được bố trí không quá 30 thí sinh.

Việc tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên nhằm thực hiện bố trí vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực của giáo viên; đảm bảo kịp thời chế độ, chính sách cho đội ngũ viên chức ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác./.

Biên tập: Hoàng Kha