Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân học và làm theo gương Bác

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân học và làm theo gương Bác

Ngày 12/8/2020, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn huyện được Huyện uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp uỷ, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng sâu rộng, gắn với nhiêm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tấm gương tiêu biểu tạo được sức lan tỏa trong đời sống như mô hình nâng cao tỉ lệ học sinh thi đỗ THPT của Trường THPT Tháp Mười; quần chúng an ninh tố giác tội phạm và gắn camera an ninh.....

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Vũ Minh biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, các cấp uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; quan tâm chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự; chuyển dần từ việc cần làm sang tự giác làm theo, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương “người tốt, việc tốt” tạo sự lan toả trong xã hội;...

Dịp này, có 70 tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Bt+ Hình: Thúy Ly