Xuất bản thông tin

null Tháp Mười- Đưa trên 80 lao động đi làm việc theo thời hạn ở nước ngoài

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười- Đưa trên 80 lao động đi làm việc theo thời hạn ở nước ngoài

Năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp nên việc xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn. Theo Phòng Lao động – Thương Binh - Xã hội huyện, tính đến giữa tháng 8/2020 toàn huyện có 82 lao động xuất cảnh đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, đạt 55% kế hoạch năm. Hiện còn 88 lao động trúng tuyển chờ xuất cảnh. Các lao động chủ yếu xuất cảnh đi làm việc ở thị trường Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Phòng Lao động - Thương Binh và xã hội huyện cũng tăng cường  phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động lao động tham gia học nghề, giải quyết việc làm ở trong và ngoài địa phương. Đến nay đã giới thiệu lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh được 2.500 lao động, giúp người lao động có việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương./.

BT: NGUYỄN THU