Xuất bản thông tin

null Sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 13/8/2020, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020.

Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 được Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc. Kết quả thanh tra trong 6 tháng đầu năm, chưa có trường hợp tham nhũng bị phát hiện và xử lý.

Phát biểu tại Hội Nghị, Đồng chí Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện giữa các ngành và các xã, thị trấn, các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong những tháng cuối năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chương trình trọng tâm công tác nội chính và phòng chống tham nhũng những tháng cuối năm 2020. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy và phối hợp triệt xóa tệ nạn cờ bạc, nhất là trước, trong và sau Đại Hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh sai xót đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như lĩnh vực tài chính, xây dựng, quản lý đất đai. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến tham nhũng./.

BT: NGUYỄN THU, Ảnh: LÊ TÍNH