Xuất bản thông tin

null Huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 19/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1273/QĐ-TTg công nhận huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Tháo có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Tháp Mười tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Tháp Mười đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhờ có chính sách thu hút nguồn lực phù hợp, toàn huyện đã huy động được trên 13.400 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp.

Nhiều mô hình phát triển sản xuất mới hiệu quả cao, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, liên kết trong sản xuất, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, góp phần giảm nghèo theo hướng bền vững. Thu nhập bình quân đầu người từ 29,5 triệu đồng năm 2010 lên 55 triệu đồng vào năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,45%./.

Biên tập: Hoàng Kha