Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân xã Thạnh Lợi tổ chức kỳ họp thực hiện công tác nhân sự

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân xã Thạnh Lợi tổ chức kỳ họp thực hiện công tác nhân sự

Chiều ngày 20/8/2020, Hội đồng nhân dân xã Thạnh Lợi khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 thực hiện công tác nhân sự.

Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND xã Thạnh Lợi khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Lê Thanh Phú; Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Hứa Thái Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Đại biểu HĐND xã.

Kết quả, có 100% Đại biểu HĐND xã có mặt thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Lê Thanh Phú và trên 90% số phiếu tín nhiệm bầu ông Hứa Thái Ngọc vào chức danh Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Đức vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Thạnh Lợi khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Biên tập: Hoàng Kha