Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Tỉnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Lộc Trời

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo Tỉnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Lộc Trời

Ngày 27/8/2020, tại huyện Tháp Mười, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa có buổi tiếp và làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Lộc Trời về liên kết sản xuất với các HTX. Tham gia buổi làm việc có Lãnh đạo các Sở ngành Tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Tam Nông, Cao Lãnh và đại diện các HTX trong huyện Tháp Mười.       

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời cho biết, khi liên kết với Công ty, HTX sẽ được hỗ trợ về nhân sự, vật tư nông nghiệp, kỹ thuật, vốn, đầu ra nông sản…Tuy nhiên, khi liên kết, nông dân cần tuân thủ các quy tắc trong hợp đồng như đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng lúa, giá cả khi thỏa thuận. Qua trao đổi, đại diện các HTX nêu lên những khó khăn như nguồn nhân lực HTX, đầu ra của sản phẩm và mong muốn được liên kết với Công ty.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan mong muốn Công ty có thể liên kết với các HTX để tạo ra sự liên kết 4 nhà, giúp nông dân đưa công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và lợi nhuận cho nông dân và đề nghị Công ty hướng dẫn nông dân thay đổi phương thức sản xuất, từng bước xây dựng nhãn hiệu riêng cho HTX gắn với thương hiệu của Công ty. Riêng từng HTX cần xây dựng kế hoạch phát triển từng năm và lâu dài để tạo ra giá trị cao hơn, bền vững hơn. Lãnh đạo UBND Tỉnh cũng chỉ đạo các Sở, UBND các huyện tạo điều kiện để Công ty gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với từng HTX để thỏa thuận các điều kiện liên kết trên nguyên tắc hài hòa lợi ích cho Công ty và nông dân./.

Bt: Thúy Ly, Hình: Lê Tính (TTVH-TT-TT)