Xuất bản thông tin

null Ghi nhận: Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Ghi nhận: Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 28/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tháp Mười lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước sang ngày làm việc thứ 2 và bế mạc Đại hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp -  Nguyễn Tôn Hoàng đã đến dự.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận dự thảo văn kiện ở tổ. Đoàn Chủ tịch đã giải trình những vấn đề chủ yếu và những nội dung còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ 10 Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của BCH Đảng bộ huyện khóa mới.

Trước đó, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá 10, nhiệm kỳ 2020- 2025, bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đinh Minh Dũng Trần Thị Quý tái đắc cử chức danh PBí thư Huyện ủy Tháp Mười nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bầu Uỷ ban Kiểm tra khoá mới gồm 07 đồng chí, đồng chí Phan Duy Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 20 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu các chỉ tiêu chủ yếu trong văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tháp Mười đề ra mục tiêu là Xây dựng huyện NTM nâng cao; phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực công nghiệp- thương mại- dịch vụ- du lịch. Phát triển đô thị theo hướng văn minh, bền vững. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao; Phát huy giá trị, hiệu quả di tích lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương. Đẩy mạnh đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Xây dựng phong cách lãnh đạo của cấp ủy sâu sát, quyết đoán và trách nhiệm, chính quyền năng động, thân thiện, quản lý hiệu quả, đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân làm thay đổi cách nghĩ, cách làm, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh”.

Đảng bộ huyện đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm với 13 chỉ tiêu chủ yếu và 3 đột phá để phấn đấu thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đề ra. Đó là (1) Xây dựng Huyện đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững, hướng tới sản xuất sạch, an toàn, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh các ngành hàng chủ lực của huyện. (2) Tập trung phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch đặc thù của huyện. (3) Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính quyền năng động, thân thiện, quản lý hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tháp Mười lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười khẳng định, Nghị quyết Đại hội vừa thông qua là ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tháp Mười sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phần đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Huyện nhà phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết, cùng toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân trong Huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng hành động cụ thể, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm tới, phấn đấu xây dựng Huyện đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hương Tháp Mười và chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày càng phát triển./.

BT: NGUYỄN THU