Xuất bản thông tin

null Huyện Tháp Mười: Tiếp tục duy trì Cổng trường An toàn giao thông hưởng ứng Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2020 – 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tháp Mười: Tiếp tục duy trì Cổng trường An toàn giao thông hưởng ứng Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2020 – 2021

Hưởng ứng Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2020 – 2021, Ban Chấp hành các xã, thị trấn Đoàn Mỹ Hòa, Đốc Binh Kiều, Mỹ Quí và thị trấn Mỹ An ra quân thực hiện Cổng trường An toàn giao thông tại các Trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Hoạt động tuyên truyền phụ huynh và học sinh nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đậu đỗ xe đúng nơi quy định, tránh gây ùn tắt giao thông vào giờ đưa, rước học sinh.

Qua đó, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xung kích tình nguyện tham gia giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự. Bên cạnh các hoạt động của các Đội Thanh niên tình nguyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tháp Mười chỉ đạo các xã, thị trấn Đoàn tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan duy trì thực hiện mô hình Cổng trường An toàn giao thông trong thời gian tới./.

Kiều Linh – HĐ Tháp Mười