Xuất bản thông tin

null Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội giảng cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội giảng cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020

Sáng ngày 09/9/2020, Ban CHQS huyện Tháp Mười tổ chức Hội giảng cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020. Tham dự hội thi có 14 thí sinh là Chính trị viên phó Ban CHQS các xã, thị trấn và Trợ lý chính trị Ban CHQS  huyện.

Các thí sinh tham gia Hội giảng lần lượt trãi qua 3 phần thi: Lý thuyết; soạn thảo bài giảng; thực hành giảng bài và Hiểu biết chung. Các nội dung thi trong chương trình giáo dục chính trị cơ bản, những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12; Quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua Hội giảng nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy chính trị, giúp lãnh đạo, chỉ huy nắm được thực trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí có thành tích cao tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trong thời gian tới./.

BT: Nguyễn Thu - Hình: Vũ Chiến