Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp thường kỳ tháng 8

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp thường kỳ tháng 8

Ngày 09/9/2020, UBND huyện Tháp Mười họp thường kỳ bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9.

Trong cuộc họp, các đại biểu đã bàn các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 như: thu hoạch dứt điểm vụ Thu Đông và xuống giống vụ Đông Xuân sớm; triển khai bảo hiểm nông nghiệp cho cây lúa ở 5 xã Trường Xuân, Tân Kiều, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi và Mỹ Hòa.

Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn vận động nông dân thực hiện giản vụ; vận động người dân liên kết sản xuất với Công ty Vinarice; thường xuyên nhắc nhở các địa phương nâng chất các tiêu chí nông thôn mới; huy động học sinh ra lớp, chú ý các khoản thu đầu năm học mới phải đúng theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản;  hoàn thành công tác chuẩn bị lễ đón nhận huyện nông thôn mới, dự kiến vào tháng 10./.

 Bt:Thúy Ly (TTVH-TT-TT)