Xuất bản thông tin

null Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1

Sáng ngày 18/9/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tháp Mười tổ chức họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1, chuẩn bị thực lực tuyển quân năm 2021. Bà Trần Thị Quý, Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì.

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã thông qua báo cáo kết quả nắm nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, công dân đủ điều kiện nhập ngũ và danh sách công dân đề nghị tạm hoàn nghĩa vụ quân sự tại địa phương mình. Theo thống kê huyện Tháp Mười hiện có tổng số trên 7.000 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, qua điều tra, phúc tra có trên 3.000 công dân đủ điều kiện xét duyệt.

Tại cuộc họp này, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thống nhất xét duyệt cho hàng ngàn trường hợp công dân đề nghị tạm hoãn theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự ở các xã, thị trấn do chưa đủ điều kiện về sức khỏe, đạo đức, trình độ học vấn thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang đi học tại các Trường Đại học, Cao Đẳng, đi làm việc ở nước ngoài./.

BT: Nguyễn Thu- hình: Vũ Chiến