Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Sở Công Thương tỉnh tập huấn kiến thức ATTP

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Sở Công Thương tỉnh tập huấn kiến thức ATTP

Ngày 22/9/2020, tại huyện Tháp Mười, Sở Công Thương phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm ngành Công Thương năm 2020 cho lãnh đạo UBND xã, thị trấn và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, đại diện Sở Công Thương tỉnh giới thiệu các sản phẩm, nhóm sản phẩm do ngành Công Thương quản lý; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; các loại hình sản xuất; giấy phép do ngành Công Thương cấp hoặc tiếp nhận; quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm…

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn./.

Bt: Như Ý, Hình: Vũ Chiến