Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

Ngày 23/9/2020, UBND huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu. Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Ngọt chủ trì Hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đến dự.

05 năm qua, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo tinh thần Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ được huyện Tháp Mười tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện công nhận trên 28.000 gia đình học tập, 23 dòng họ học tập, 60 cộng đồng học tập và 79 đơn vị học tập. Riêng năm 2019, đã mở 544 lớp chuyên đề, tập huấn, hội thảo…mở các lớp phổ cập giáo dục với trên 52.000 lượt người dự…Vận động trên 14 tỷ đồng trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì gần 23.000 con heo đất với tổng số tiền trên 07 tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo. Giai đoạn tiếp theo, huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và UBND huyện ghi nhận những thành tích huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn Hội Khuyến học và Khoa học – lịch sử huyện tiếp tục làm tham mưu tốt cho UBND huyện, giữ vững, củng cố phát huy kết quả đạt được. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện. Dịp này, những cá nhân, gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng./.

Bt: Như Ý, Hình: Vũ Chiến