Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai, hướng dẫn việc đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”trên địa bàn huyện năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị triển khai, hướng dẫn việc đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”trên địa bàn huyện năm 2020

Sáng ngày 24/9/2020, Ban Chỉ đạo Khối Văn hóa - Xã hội huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn việc đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”trên địa bàn huyện năm 2020 cho trên 900 người là thành viên BCĐ huyện, xã, thị trấn; Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Ban Công tác cấp xã, Ban Vận động, Ban Công tác Mặt trận khóm, ấp và các Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Khối Văn hóa - Xã hội huyện đã triển khai các Hướng dẫn về hoạt động củaTổ nhân dân tự quản. Hướng dẫn đánh giá và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Khóm đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Quy định về tiêu chuẩn, quy trình đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa, chợ văn minh, chợ nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Qua Hội nghị nhằm giúp cho các thành viên Ban Chỉ đạo Khối Văn hóa - Xã hội huyện và cán bộ làm công tác phong trào ở địa phương nắm chắc các nội dung văn bản liên quan đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như các tiêu chí đánh giá công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa năm 2020. Trên cơ sở đó thực hiện việc bình xét  các danh hiệu văn hóa và chấm điểm thị trấn, khóm văn minh đô thị, xã, Ấp văn hóa nông thôn mới, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và chợ văn minh, chợ Nông thôn mới đúng quy định./. 

BT: NGUYỄN THU- ẢNH: HOÀNG KHA