Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2020

Sáng ngày 28/9/2020 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tháp Mười, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2020.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 28/9/2020 đến ngày 29/9/2020 với 60 đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở đại diện cho các chi đoàn ngành huyện, các xã, thị trấn Đoàn và các Đoàn trường THPT trên địa bàn huyện. Nội dung triển khai có 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường học xã hội chủ nghĩa của Thanh niên đại diện chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Thanh niên Việt Nam.

Chuyên đề 2: Đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Chuyên đề 3: Hướng dẫn một số kỹ năng cần thiết cho cán bộ đoàn trực thuộc.

Các chuyên đề do các đồng chí Thường trực Huyện đoàn trực tiếp báo cáo. Thông qua lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2020 nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết và cơ bản nhất về công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, nhất là những đồng chí mới tham gian công tác Đoàn./.

Kiều Linh – HĐ Tháp Mười