Xuất bản thông tin

null Huyện Cao Lãnh tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Cao Lãnh tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới huyện Tháp Mười

Chiều ngày 30/9/2020, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Cao Lãnh đến tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới huyện Tháp Mười.

Đoàn công tác của huyện Cao Lãnh đã đi tham quan thực tế các mô hình xây dựng nông thôn mới như mô hình Cánh đồng lúa lý tưởng, tham quan hệ thống thủy lợi nội đồng, đèn bẫy sâu rầy thông minh tại HTX Thắng Lợi xã Mỹ Đông; thăm thư viện Container Trường Tiểu học Mỹ Hòa 1.

Tại buổi làm việc, sau khi xem Video Clip về xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn NTM, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Nông Thôn Mới huyện Cao Lãnh đã trao đổi với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện và xã Mỹ Đông về công tác vận động thực hiện đạt các tiêu chí Môi Trường, giải pháp thu gom, xử lý rác thải, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Công tác huy động sức dân tham gia xây dựng NTM và các giải pháp duy trì các tiêu chí NTM trên địa bàn.

Đợt tham quan lần này giúp cho Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của  2 huyện có điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó giúp cho các thành viên Ban chỉ đạo XDNTM của huyện Cao Lãnh có thêm kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, góp phần đưa huyện sớm về đích trong xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra./.

BT: NGUYỄN THU - HÌNH: HOÀNG KHA