Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Mở lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở” năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Mở lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở” năm 2020

Sáng ngày 06/10/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Hội Cựu Chiến binh huyện mở lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu Chiến binh ở cơ sở” năm 2020.

Lớp diễn ra trong 2 ngày, ngày 06 và 07/10/2020. Tại đây, 77 đồng chí là PChủ tịch Hội Cựu Chiến binh ở các xã, thị trấn và Chi hội trưởng Cựu Chiến binh ở các khóm, ấp được được nghe báo cáo 4 Chuyên đề về: Tình hình tội phạm ở địa phương và công tác phòng chống tội phạm ma tuý, tội phạm công nghệ cao; Một số kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Một số nội dung về công tác xây dựng Hội Cựu Chiến binh và triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Hội.

Qua lớp học, các cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở sẽ nắm vững một số vấn đề lý luận chính trị và nghiệp vụ, đồng thời vận dụng kiến thức vào tình hình thực tế ở địa phương./.

Thanh Nga (TTBDCT Tháp Mười)