Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Hoàn thành và đưa vào sử dụng 12 tuyến đường Mùa hè xanh năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Hoàn thành và đưa vào sử dụng 12 tuyến đường Mùa hè xanh năm 2020

Sáng ngày 07/10/2020, tuyến đường Mùa hè xanh Kênh 1000, thuộc ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là tuyến đường Mùa hè xanh thứ 12 do Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Tuyến đường Kênh 1000 có chiều dài 1.200 mét, rộng 2,5 mét với tổng kinh phí xây dựng là gần 900 triệu đồng do Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh hỗ trợ và kinh phí huyện đối ứng. Bên cạnh đó, Nhân dân tại ấp Mỹ Thị An, xã Mỹ An còn hiến đất, đóng góp ngày công lao động đắp taluy đường, trồng hoa. Ngoài ra, Trường Đại học Bách Khoa còn hỗ trợ gần dây điện và bóng đèn để thắp sáng đường quê trên tuyến đường đưa vào sử dụng.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường Kênh 1000, thuộc ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ An, đã hoàn thành 12 tuyến đường Mùa hè xanh năm 2020 góp phần nâng chất tiêu chí nông thôn mới của xã nói riêng và của huyện nói chung./.

Biên tập: Hoàng Kha