Xuất bản thông tin

null Họp phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện chuyên đề: Thi hành án Dân sự

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện chuyên đề: Thi hành án Dân sự

Sáng ngày 08/10/2020, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười họp phiên giải trình chuyên đề: “Thi hành án dân sự”. Ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Qua giám sát, khảo sát thực tế ở các xã, thị trấn cho thấy, năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng án thụ lý thi hành án tăng so với cùng kỳ năm 2019 nhưng với sự quyết tâm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã chủ động thực hiện công tác chuyên môn của ngành để phân loại, xác minh điều kiện thi hành án, ra quyết định có điều kiện và không có điều kiện thi hành, phân công từng chấp hành viên theo dõi, thực hiện các thủ tục và tổ chức thi hành án khi đủ điều kiện. Kết quả đã tổ chức thi hành xong 1.521việc/1962 việc có điều kiện, đạt trên 77%.

Tuy nhiên công tác thi hành án còn một số tồn tại, khó khăn như: Một số vụ việc Chi cục Thi hành án chậm ra quyết định, xác minh chưa kịp thời ảnh hưởng đến việc xử lý tài sản; các cơ quan chuyên môn liên quan chậm cung cấp thông tin và chưa hỗ trợ kịp thời Chi cục thi hành án khi lập các thủ tục kê biên bán đấu giá. Đối tượng đang chấp hành thi hành án hình sự, gia đình không có trách nhiệm hỗ trợ thi hành án, một số vụ việc 2 bên thỏa thuận trả nợ định kỳ kéo dài gây khó khăn cho việc theo dõi của Chi cục thi hành án.

Tại phiên họp, các Đại biểu HĐND đã chất vấn và ngành chuyên môn đã giải trình về những tồn tại trong lĩnh vực thi hành án dân sự, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Ông Đinh Minh Dũng, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Chi cục Thi hành án thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho chấp hành viên thi hành án. Phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo sát sao về chuyên môn. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Chi cục Thi hành án với các đơn vị có liên quan trong công tác cung cấp thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ để hoàn thành việc thi hành án./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: LÊ TÍNH