Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Thành lập mới một Hợp tác xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Thành lập mới một Hợp tác xã

Ngày 09/10/2020, Hợp tác xã (HTX) Trường Phát tại xã Trường Xuân được tổ chức Hội nghị thành lập. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện – Lê Văn Ngọt đã đến dự.

HTX Trường Phát có trụ sở chính tại ấp 6 Kênh Hội, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Với 104 thành viên và vốn điều lệ gần 1,9 tỷ đồng, HTX tổ chức kinh doanh theo hình thức đa dịch vụ, gồm dịch vụ nông nghiệp như: bơm nước tưới, tiêu sản xuất lúa; cung ứng phân bón, thuốc BVTV; cung cấp lúa giống, cây giống; tiêu thụ nông sản cho thành viên và dịch vụ phi nông nghiệp như: cung cấp gạo sạch, bảo hiểm xe máy, tín dụng nội bộ. Các dịch vụ được bắt đầu thực hiện vào đầu năm 2021.

HTX được thành lập nhằm hướng tới mục tiêu liên kết để cung cấp dịch vụ đầu vào liên quan đến sản xuất cho thành viên với giá cả hợp lý và chất lượng cao, hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm nông sản; đồng thời hướng dẫn thành viên sản xuất đạt năng suất, hiệu quả cao; giúp hoàn hiện kỹ năng quản lý quy trình sản xuất. Hội nghị đã thống nhất thông qua Điều lệ HTX với 7 Chương, 35 Điều và Phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát HTX.

Việc thành lập HTX Trường Phát nâng tổng số HTX trên địa bàn huyện Tháp Mười lên 20 HTX. Qua đó, giúp người nông dân có cơ hội tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập, đồng thời phát huy vai trò chủ thể trong sản xuất, mua chung bán chung, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện./.

Biên tập: Hoàng Kha