Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện họp chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện họp chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 12/10/2020, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười họp liên tịch giữa Hội đồng nhân dân huyện với các ngành liên quan chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại cuộc họp các đại biểu thảo luận và thống nhất về thời gian, phương thức, địa điểm, nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa 9 sẽ diễn ra vào các ngày 8-9/12/2020 thảo luận tổ, ngày 17 và 18/12 tập trung làm việc tại Hội trường.

Điểm mới của kỳ họp lần này là tổ chức họp không giấy và được truyền thanh trực tiếp trên sóng phát thanh của huyện phần Khai mạc và bế mạc kỳ họp. Kỳ họp sẽ thông qua 19 nội dung gồm các báo cáo, tờ trình, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021. Tờ trình điều chỉnh danh mục đầu tư năm 2020 dự thảo Nghị quyết về danh mục đầu tư năm 2021. Công tác giám sát, khảo sát của HĐND huyện trên các lĩnh vực. Kết quả kiểm sát, xét xử và thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng năm 2021. Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri năm 2020 và các kiến nghị từ các kỳ họp trước đến nay chưa thực hiện…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đinh Minh Dũng yêu cầu UBND huyện và các ngành liên quan gửi báo cáo, tờ trình sớm để HĐND huyện tập hợp hoàn chỉnh nội dung kỳ họp. Riêng các nội dung báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri phải gửi cho Thường trực HĐND huyện trước 15/10.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức cho Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại khóm, ấp phù hợp với thời gian tiếp xúc cử tri của huyện và tỉnh. Giao UBND huyện liên hệ đơn vị cung cấp dịch đăng ký tài khoản và tập huấn cho Đại biểu cách sử dụng phần nềm họp không giấy; Bố trí nguồn vốn  cho Phòng Giao dịch NHCSXH huyện 1 tỷ đồng để giải ngân phục vụ nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: HOÀNG KHA