Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: 100% Hội cơ sở Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: 100% Hội cơ sở Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần huyện Tháp Mười lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 đi vào thực tiễn.

Vừa qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã tổ chức 04 hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 cho 03 cụm thi đua xã, thị trấn và cụm các Trường THPT trên địa bàn huyện do Anh Hồ Văn Tài, Phó Bí thư Huyện đoàn - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện trực tiếp triển khai có trên 70 anh, chị là cán bộ chủ chốt tham gia học tập.

Tại Hội nghị, anh Hồ Văn Tài - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần huyện Tháp Mười lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng giúp cán bộ Hội, hội viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có 100% cơ sở Hội đã triển khai cho hội viên, thanh niên tham gia học tập./.

Thúy An (HĐ Tháp Mười)