Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát 6 tháng cuối năm 2020 tại xã Thạnh Lợi

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát 6 tháng cuối năm 2020 tại xã Thạnh Lợi

Sáng ngày 15/10/2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đến xã Thạnh Lợi giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2020.

Trong năm 2020 xã Thạnh Lợi tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, duy trì 19/19 tiêu chí NTM và tập trung nâng chất các tiêu chí Thu nhập, Y tế, Hộ nghèo, Môi trường. Trong thực hiện đề án tái cơ cầu ngành nông nghiệp xã tập trung đẩy mạnh liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp được trên 5.490ha. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, đã vận động trên 300 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh, đưa 07 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài.

Về xây dựng cơ bản trên địa bàn. Năm 2020 xã Thạnh Lợi đã triển khai thực hiện 11/11 công trình xây dựng theo kế hoạch với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng. Trong đó có 06 công trình đã hoàn thành, các công trình còn lại dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2020.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đề nghị xã tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương giãn vụ. Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, quản lý và sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, đề án, chương trình trên địa bàn, nhất là các chương trình về an sinh xã hội, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: HOÀNG KHA