Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lộc Phát xã Mỹ Hòa

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lộc Phát xã Mỹ Hòa

Ngày 15/10/2020, UBND xã Mỹ Hòa vừa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Lộc Phát. Điểm nổi bậc của HTX Lộc Phát là có sự tham gia vốn góp của Doanh nghiệp là Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời.

HTX Nông nghiệp Lộc Phát60 xã viên, tổng số vốn điều lệ ban đầu là 200 triệu đồng. HTX sẽ thực hiện 8 dịch vụ, trong đó có 6 dịch vụ thực hiện trong năm 2020sản xuất kinh doanh lúa giống, cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ sau thu hoạch, vận tải hàng hóa, h trợ vốn cho thành viên. Năm 2021, sẽ thực hiện thêm 2 dịch vụ là sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn và kinh doanh đồ uống không cồn.

Hội nghị bầu Hội đồng quản trị HTX gồm 5 thành viên, trong đó, có đại diện của Công ty Cổ phần tập đoàn  Lộc Trời./.

Bt+ Hình: Thúy Ly (TTVH-TT-TT)