Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Hưng Thạnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Hưng Thạnh

Chiều ngày 15/10/2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do đồng chí Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2020 tại xã Hưng Thạnh.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười xã Hưng Thạnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong thực hiện đề án tái cơ cầu ngành nông nghiệp xã tập trung vận động nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật giảm giá thành và thực hiện tốt chuỗi liên kết trong sản xuất được trên 6.340ha, chủ yếu liên kết tiêu thụ thông qua thương lái. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, giải quyết việc làm được quan tâm, xã duy trì học sinh ra lớp đạt từ 97,2 đến 100%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%, vận động được trên 400 lao động đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong nước, có 06 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài. Về xây dựng NTM duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM theo hướng nâng cao.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận các kiến nghị của xã về khó khăn trong xây dựng cơ bản, XKLĐ, thiếu nước sạch, đồng thời đề nghị xã Hưng Thạnh tập trung đẩy mạnh thu ngân sách, phối hợp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất kiến nghị huyện đầu tư sửa chữa cụm dân cư Tân Công Sính. Trong sản xuất nông nghiệp tập trung vận động nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng giảm giá thành, thực hiện chủ trương giãn vụ, củng cố HTX, đẩy mạnh liên kết sản xuất. Làm tốt công tác phối hợp giữa xã và ngành chuyên môn của huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: HOÀNG KHA