Xuất bản thông tin

null Hội thảo Lịch sử truyền thống Cách mạng huyện Tháp Mười lần thứ nhất giai đoạn (1930-2020)

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thảo Lịch sử truyền thống Cách mạng huyện Tháp Mười lần thứ nhất giai đoạn (1930-2020)

Sáng ngày 16/10/2020, Ban Thường vụ Huyện y Tháp Mười tổ chức Hội thảo Lịch sử truyền thống Cách mạng huyện Tháp Mười giai đoạn (1930-2020). Lãnh đạo Huyện ủy Tháp Mười cùng các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Huyện qua các thời kỳ cùng tham dự.

Hội thảo đã thông qua Bản thảo Lịch sử Truyền thống Cách mạng huyện Tháp Mười giai đoạn (1930-2020) gồm Phần mở đầu giới thiệu Khái quát về vùng đất, con người Tháp Mười; Phần 1- Huyện Tháp Mười thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân giai đoạn (1930-1975); Phần 2- Đảng bộ huyện Tháp Mười lãnh đạo xây dựng Chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế giai đoạn (1975-2020).

Tại hội thảo đa số các đại biểu thống nhất cơ bản nội dung của bản dự thảo Lịch sử Truyền thống Cách mạng huyện Tháp Mười giai đoạn (1930-2020), đồng thời đóng góp, bổ sung thêm những phần viết chưa đầy đủ về Tên và biệt danh của các Lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, điều chỉnh lại tên Ấp anh hùng cho đúng với thực tế, nêu rõ hơn một số sự kiện lịch sử trong Phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là khâu đột phá trong công tác thủy lợi, điện khí hóa và xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn NTM; Những khó khăn và sự nỗ lực xây dựng, phát triển ngành giáo dục huyện Tháp Mười. Điều chỉnh lại một số nội dung, từ ngữ cho phù hợp thời điểm và đặc trưng của vùngTây Nam bộ. Đổi tên cuốn Lịch sử Truyền thống Cách mạng huyện Tháp Mười thành Lịch sử Truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười và sắp xếp lại bố cục, tên các chương cho phù hợp.

Những ý kiến của đại biểu sẽ được Tổ biên tập Lịch sử Đảng bộ huyện phối hợp Tác giả xem xét, bổ sung, điều chỉnh để hoàn thiện bản thảo. Xem đây là nguồn tư liệu quan trọng để giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ trên địa bàn huyện./.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Vũ Chiến