Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát xã Láng Biển

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát xã Láng Biển

Sáng ngày 19/10/2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2020 tại xã Láng Biển.

Trong năm 2020 xã Láng Biển tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong phát triển kinh tế tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vận động nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tham gia liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp được gần 700ha. Phát triển ngành cá sặc rằn với diện tích trên 220ha. Trong đó vùng đề án cá sặc rằn là 160ha, có trên 7,3ha cá sặc rằn được nuôi theo hướng VietGAP. Chuyển đổi vùng cây trồng ăn trái được 133ha. Công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng Bảo trợ xã hội được thực hiện tốt, các hoạt động tạo việc cho người lao động tiếp tục được triển khai thực hiện, đã vận động trên 400 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh, đưa 06 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Về xây dựng NTM tiếp tục duy trì và tập trung nâng chất các tiêu chí NTM theo hướng nâng cao.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận một số kiến nghị của địa phương về bổ sung chức danh công chức nông nghiệp cho xã, hỗ trợ thùng chứa rác, đầu tư kinh phí xây dựng các đường nông thôn, đồng thời đề nghị xã tiếp tục quan tâm các giải pháp thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn, quản lý và sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định. Hoàn chỉnh lại báo cáo, bổ sung phần kiến nghị vào văn bản để Đoàn tham mưu cho UBND huyện xem xét giải quyết./.

BT: NGUYỄN THU