Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Mỹ Đông

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Mỹ Đông

Chiều ngày 16/10/2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do đồng chí Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện y, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện tại xã Mỹ Đông.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười, năm 2020 xã Mỹ Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp xã tập trung vận động nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật giảm giá thành, duy trì mô hình sản xuất lúa lý tưởng với diện tích 170ha; mô hình sản xuất lúa bền vững SRP, thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp được trên 1.830ha, phát triển vườn cây ăn trái được 17,7ha. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, Huy động học sinh ra lớp cấp tiểu học và THCS đạt 99,9%, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm, đã vận động được trên 300 lao động đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong nước, đưa 07 lao động đi làm việc theo thời hạn ở nước ngoài. Về xây dựng NTM tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí xã NTM theo hướng nâng cao.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận một số khó khăn của xã về quản lý xây dựng nhà cặp bờ sông; thiếu chức danh công chức cấp xã đồng thời đề nghị xã Mỹ Đông tập trung thực hiện xây dựng đạt xã NTM nâng cao vào cuối năm 2020, Tiếp tục thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết bao tiêu sản phẩm, củng cố các HTX, Hội quán, tăng cường các giải pháp thu Ngân sách Nhà nước, giải ngân tốt các nguồn vốn, chi thường xuyên đảm bảo đúng quy định./.

BT: NGUYỄN THU