Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Bế mạc lớp huấn luyện dự bị động viên năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Bế mạc lớp huấn luyện dự bị động viên năm 2020

Tại Trung đoàn 320, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức lễ bế mạc huấn luyện dự bị động viên năm 2020, cho 74 quân nhân dự bị động viên (Khung B) Tiểu đoàn Bộ binh huyện và các Trung đội trực thuộc Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện. Trong đó có 43 đồng chí là hội viên Cựu chiến binh và 31 Cựu quân nhân tham gia huấn luyện.

Trong thời gian 15 ngày, các quân nhân được huấn luyện về chính trị, quân sự và tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, kết thúc huấn luyện, có 100% đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đạt 85,13%.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, đồng chí trung tá, Lê Thanh Hậu, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, đánh giá cao kết quả đợt huấn luyện và khẳng định: Thành công của đợt huấn luyện quân dự bị động viên năm 2020 là được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thủ trưởng Bộ CHQS Tỉnh; Trung đoàn 320, công tác phối hợp, chuẩn bị được tiến hành chu đáo, cẩn thận, chương trình huấn luyện được xây dựng công phu, công tác huấn luyện được thực hiện nghiêm túc. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về thời tiết, nhiều quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, công việc gia đình, thu hoạch vụ lúa Thu Đông và xuống giống vụ Đông Xuân năm 2020 – 2021,... Nhưng với tinh thần khắc phục mọi khó khăn, các đồng chí đã tích cực, tự giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, chấp hành nghiêm kỷ luật đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị. Ban Tổ chức lớp học đã thực hiện đúng phương châm huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên: “thiết thực, cơ bản, vững chắc”.

Đợt huấn luyện này là dịp nâng cao nhận thức chính trị, trình độ quân sự, rèn luyện cho lực lượng dự bị động viên ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện./.

Văn Anh – HCCB huyện