Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Phú Điền

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Phú Điền

Chiều ngày 19/10/2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười đến xã Phú Điền giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2020.

Để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười đạt hiệu quả, xã Phú Điền đã chủ động xây dựng 26 Kế hoạch trên các lĩnh vực Kinh tế,  Văn hóa – Xã hội; Xây dựng nông thôn mới, Cải cách hành chính và Quốc phòng – An ninh.  

Trong phát triển kinh tế, xã tập trung vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình “3 giảm, 3 tăng”,  “1 phải, 5 giảm’’, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp được 74ha, chuyển đổi trồng cây ăn trái được 175ha, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái của xã lên 520.68ha, diện tích trồng sen 3ha. Hợp tác Nông nghiệp Phú Điền tiếp tục duy trì loại hình hoạt động theo hướng đa dịch vụ. Về xây dựng cơ bản xã đã triển khai thực hiện 7 công trình trên lĩnh vực giao thông, thủy lợi, thắp sáng đường quê, vệ sinh môi trường với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng. Trong đó, công trình Nâng cấp đường bờ Nam kênh Ba Mỹ Điền (kênh Thanh Mỹ - Mỹ An kênh 307) có tổng vốn đầu tư trên 9 tỷ 870 triệu đồng, hiện thi công đạt 60%, các công trình còn lại đã hoàn thành.

Các chính sách xã hội luôn được quan tâm thực hiện kịp thời, thực hiện tốt các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong năm xã đã vận động trên 450 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh, đưa 06 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Về xây dựng NTM tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí xã NTM theo hướng nâng cao. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đề nghị xã tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện nâng chất các tiêu chí xã NTM, tăng cường giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, bổ sung thêm một số nội dung văn bản còn thiếu theo yêu cầu của Đoàn để hoàn thiện báo cáo gửi về HĐND huyện đúng thời gian quy định./.

BT: NGUYỄN THU