Xuất bản thông tin

null Huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ủy thác tín dụng chính sách năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ủy thác tín dụng chính sách năm 2020

Nhằm để trang bị kiến thức, củng cố nâng cao nghiệp vụ nhận ủy thác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Tháp Mười. Ngày 22/10/2020 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội và các Tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác huyện Tháp Mười tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác năm 2020 cho các Tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã trên địa bàn huyện. Đến dự và triển khai có ông Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ - tín dụng chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp và có trên 50 cán bộ của các Tổ chức Chính trị - xã hội trực tiếp làm nhiệm vụ ủy thác cấp huyện và cấp xã cùng tham dự.

Hội nghị tập huấn đã triển khai những nội dung cơ bản về nghiệp vụ ủy thác và tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong thời gian qua. Đồng thời, định hướng một số nội dung cần tập trung thực hiện nhiệm vụ ủy thác của các Tổ chức Chính trị - xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Đăng Nhiên