Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện giám sát Phòng Tài chính - kế hoạch và Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện giám sát Phòng Tài chính - kế hoạch và Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất năm 2020

Sáng ngày 22/10/2020, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn có buổi giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện năm 2020.

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều ngành nghề, lĩnh vực làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước. Ước thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020 đạt 159 tỷ 575 triệu đồng, giảm thu ngân sách trên 22 tỷ đồng, đạt 78,65% dự toán thông qua Hội đồng nhân dân huyện, so với thực hiện cùng kỳ năm 2019 bằng 74,5%.

Về triển khai xây dựng các công trình cơ bản trên địa bàn, năm 2020 Ban Quản lý Dự án huyện đã thực hiện 106 gói thầu. Trong đó công trình chuyển tiếp năm 2019 là 35 gói thầu, đã nghiệm thu 32 gói thầu. Năm 2020 triển khai 71 gói thầu, đã nghiệm thu 38 gói thầu. Về hạ tầng đô thị đã thực hiện tổng vệ sinh các tuyến đường, khu vực trường học, khu hành chính dân cư huyện, chăm sóc hoa kiểng, sửa chữa hạ tầng trung tâm thị trấn Mỹ an và sửa chữa Nhà lồng chợ Bách hóa Chợ Tháp Mười.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội Đồng nhân dân đề nghị các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh thu Ngân sách cấp huyện và xã; Tiết kiệm chi và có giải pháp đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Phòng TC-KH tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác thu - chi ngân sách và hướng dẫn các xã, thị trấn thu - chi ngân sách đúng quy định. Tăng cường giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng và cụm tuyến dân cư theo kiến nghị của cử tri, phối hợp tốt với các xã, thị trấn trong giải phóng mặt bằng thi công các công trình xây dựng; làm tốt công tác giám sát cộng đồng để nâng cao chất lượng các công trình./.

BT: NGUYỄN THU