Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân giám sát Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân giám sát Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp năm 2020 đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tháp Mười đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân đổi mới tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, giảm giá thành, đổi mới tổ chức sản xuất 5 ngành hàng chủ lực của huyện là lúa gạo, sen, vịt, cá rặc rằn và ếch gắn với liên kết tiêu sản thụ sản phẩm. Đối với diện tích sản xuất lúa đã thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp được trên 23.800ha; chuyển đổi trồng cây ăn trái  được trên 2.570ha. Trong đó diện tích trồng Mít là 1.200ha. Ngành hàng Sen tiếp tục mở rộng diện tích, phát triển thương hiệu sen Tháp Mười, một số sản phẩm chế biến t sen tham gia chương trình OCOP đạt hạng 03 sao, 04 sao. Ngành hàng cá sặc rằn phát triển ổn định, duy trì và nhân rộng mô hình nuôi theo hướng VietGAP. Riêng ngành Ngành hàng vịt, ếch liên kết chưa ổn định, giá ếch và trứng vịt thấp nên người nuôi gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Minh Dũng, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HDND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tập trung đẩy mạnh liên kết sản xuất, xây dựng mã vùng, mã vạch, mở rộng thêm ngành hàng Mít, tham mưu cho UBND huyện xây dựng bản thuyết minh về chủ trương giãn vụ để vận động nông dân thực hiện, chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là vùng nguyên liệu phục vụ Công ty Lúa gạo Việt Nam (Vinarice)./.

BT: NGUYỄN THU