Xuất bản thông tin

null HĐND huyện giám sát Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND huyện giám sát Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười

Chiều ngày 22/10/2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện năm 2020.

Năm 2020, tập thể Tòa án nhân dân huyện luôn đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ chung, đã thụ lý các loại án trên 1.690vụ,việcđã giải quyết trên 1.534 vụ,việc. Tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Với tinh thần cải cách tư pháp, Toà n nhân dân huyện phi hp tốt với Vin kim sát huyện đã tổ chức 12 phiên tòa hình sự và dân sự rút kinh nghiệm, giúp cho thẩm phán nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng điều hành phiên tòa, xử lý các tình huống phát sinh tại phiên tòa.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xét xử còn một số hạn chế, khó khăn như còn án tồn đọng lâu năm, án bị hủy, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp cả về nội dung lẫn hình thức tố tụng, một số đương sự không hợp tác, chậm cung cấp chứng cứ cho Tòa, một số Thẩm phán chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thụ lý, giải quyết án, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận những khó khăn của Tòa án trong công tác xét xử, Đề nghị UBND huyện khen thưởng cho 04 Hội thẩm, đồng thời đề nghị Tòa án nhân dân huyện tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho Thẩm phán, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xét xử, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, tăng cường xét xử ác vụ án tồn đọng, xử lý đơn thư khiếu nại. Làm tốt công tác chuẩn bị chọn 10 hòa giải viên là những người am hiểu pháp luật, có đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, uy tín, hài hòa để thực hiện công tác Hòa giải tại Tòa đạt hiệu quả, góp phần kéo giảm số lượng án trong thời gian tới./.

BT: NGUYỄN THU