Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện giám sát Viện kiểm sát nhân dân huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện giám sát Viện kiểm sát nhân dân huyện

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười về công tác kiểm sát năm 2020.

Năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện đã phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị đạt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, giải quyết nhanh tố giác, tin báo tội phạm. Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhanh hơn năm trước, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không xảy ra trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm, tạm giữ hình sự chuyển khởi tố đạt tỷ lệ 100%.  Phối hợp tốt với các ngành tư pháp và cơ quan hữu quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện làm tốt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho kiểm sát viên, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ truy tố, điều tra, xử lý đơn thư khiếu nại, giải quyết kịp thời các vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành ở địa phương./.

BT: NGUYỄN THU